Saltar al contingut principal

Estadística de naturalitzacions i autoritzacions d'estada

Codi: 01 06 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 06. Població estrangera

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de l'Interior, Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Actualització de la informació referida, d'una banda, a les naturalitzacions (concessions i adquisicions de nacionalitat espanyola) i als permisos de residència per treball i estudi que es presenten per províncies i Catalunya. D'una altra banda, actualització de les sol·licituds d'asil que es presenten per a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població estrangera

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nacionalitat, país de naixement, lloc de residència

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010601

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.