Saltar al contingut principal

Marc Input-Output de Catalunya

Codi: 02 01 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Departament d'Empresa i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 26.000 €

Ressenya: Realització de treballs continuats de revisió, actualització i explotació del Marc Input-Output, com a base informativa imprescindible per a l'elaboració de la resta d'estadístiques macroeconòmiques.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/020102

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.