Saltar al contingut principal

Marc Input-Output de Catalunya

Codi: 02 01 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Departament d'Empresa i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 66.000 €

Ressenya: Donar continuïtat a les tasques d'elaboració del projecte tècnic del Marc Input-Output 2021. Realització dels treballs preparatoris dels procediments de recollida d'informació.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida.

Informant: Administració pública, empresa pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: per branques d'activitat es proporciona informació sobre: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit, remuneració d'assalariats, excedent d'explotació, impostos nets sobre producció i productes, llocs de treball totals i assalariats i llocs de treball equivalents a temps complet totals i assalariats. Per productes es proporciona: valor de la producció, importacions, marges comercials i de transport, impostos nets sobre productes, consum intermedi, consum de les llars, consum de les administracions públiques i entitats no lucratives, formació bruta de capital i exportacions.

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2021

Periodicitat: decennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020102

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018