Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses culturals

Codi: 02 02 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 02. Empreses. Estructura

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals a través d'una explotació específica de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial i del sector serveis i altra informació estadística disponible.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, excedent brut d'explotació, nombre d'empreses, persones ocupades, persones assalariades, volum de negoci, consums i treballs fets per altres empreses, despeses en serveis exteriors, despeses personal, personal en R+D, despesa en R+D interna, despesa en innovació tecnològica, exportacions, importacions, taxa cobertura

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020201

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021