Saltar al contingut principal

Indicadors de conjuntura econòmica

Codi: 02 03 01PAAE: 2024Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 9.500 €

Ressenya: Recopilació i anàlisi d'indicadors de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: indicadors de conjuntura de l'activitat i demanda, comerç exterior, salaris, costos i preus, mercat de treball i sector monetari i financer

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2024

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2024

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2024/020301

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.