Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials

Codi: 02 04 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 04. Preus

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 8.200 €

Ressenya: Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions, per tal de reflectir l'evolució conjuntural dels preus de la indústria catalana.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: preus industrials per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019-2020 (mesos de desembre del 2019 fins a novembre del 2020)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020401

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020