Saltar al contingut principal

Estadística conjuntural de la inversió industrial

Codi: 02 06 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 06. Inversió

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Disposar d'una estimació quantitativa de la variació interanual de la inversió industrial fent una operació d'enquesta.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu postal, enquesta via web, enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: inversió industrial a Catalunya per sectors, factors que influeixen en la inversió i en les finalitats a què va destinada

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: semestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: semestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020601

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.