Saltar al contingut principal

Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat

Codi: 02 08 06PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 08. TIC

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 2.300 €

Ressenya: Recollida, tractament i difusió de les estadístiques dels comptes de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. Mesurar l'activitat que es duu a terme a la Xarxa és sempre important per conèixer l'evolució dels esforços dedicats a aquesta tasca. En el món de les xarxes, que és tan canviant, les mètriques són necessàries per poder fer un seguiment del que s'hi fa i avaluar i mesurar quin impacte té, en aquest cas, la presència de l'Administració en aquest entorn i quins beneficis aporta a la ciutadania.

Fases del procés estadístic: disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: twitter: piulades i repiulades publicades, repiulades i mencions obtingudes, usuaris que han repiulat i mencionat els comptes corporatius i seguidors dels comptes corporatius. Facebook: apunts publicats amb els likes, les comparticions i els comentaris obtinguts, usuaris que han fet likes, comparticions i comentaris al mur dels comptes corporatius i simpatitzants dels comptes corporatius. Blogs Gencat: entrades publicades amb les visites i comentaris obtinguts, usuaris que han comentat les entrades

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020806

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.