Saltar al contingut principal

Estadística de gas natural

Codi: 03 02 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 02. Energia

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Català d'Energia (ICAEN)

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 27.800 €

Ressenya: Quantificar les disponibilitats i el consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica. Aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de la planta de regasificació d'ENAGAS a Barcelona, de les dades proporcionades pel Gestor Tècnic del Sistema (ENAGAS) referent a les vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl·lits ubicades a Catalunya (clients finals i xarxes de distribució de gas), de les dades de facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels principals abonats (acollits a les tarifes d'accés següents: grup 1 sencer, grup 2 sencer, 3.4, 3.5 i els peatges de transport i distribució interrompibles), de les seves dades individualitzades, de les dades de consum de gas natural per províncies i nivells de pressió de CORES i de les dades de facturació de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat (comercialitzadores de lliure mercat i comercialitzadores de subministrament d'últim recurs) per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica, i en el cas dels abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas natural liquat, de les seves dades individualitzades.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: altres organismes o institucions, empresa, empresa pública

Unitat d'informació: centrals de producció d'energia elèctrica, empreses de distribució de gas natural, empreses de comercialització de gas natural

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu postal, enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: disponibilitats i consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica a Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030203

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.