Saltar al contingut principal

Enquesta sobre l'activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona

Codi: 03 05 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 05. Comerç

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Conèixer les característiques dels establiments comercials de la ciutat, el personal, els horaris i els serveis oferts.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: establiment

Unitat d'informació: establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: característiques dels comerços, els locals comercials, el personal, els horaris, les vendes, l'oferta de serveis complementaris, obertura en diumenges i festius, opinió sobre la conjuntura del sector comercial i l'aplicació de mesures sostenibles

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030502

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.