Saltar al contingut principal

Estadística de l'audiovisual

Codi: 03 06 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 06. Serveis

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Departament de Cultura, Departament de la Presidència, Institut Català de les Empreses Culturals

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per conèixer l'evolució de la seva producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, empresa, establiment

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, macromagnituds econòmiques del sector de l'audiovisual, oferta de continguts i producció física, hàbits i consum final de béns i serveis audiovisuals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030602

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019