Saltar al contingut principal

Enquesta sobre l'activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona

Codi: 03 06 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 06. Serveis

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Conèixer les característiques dels establiments de restauració de la ciutat, el personal, els horaris i els serveis oferts.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: característiques dels establiments de restauració, el personal, els horaris, el volum d'activitat, l'oferta de serveis complementaris, l'opinió sobre el negoci i la conjuntura del sector

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030603

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.