Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat en càmpings

Codi: 03 08 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 14.800 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació en càmpings d'àmbit estatal per conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació als càmpings.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: càmpings

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030802

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019