Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses del turisme

Codi: 03 08 09PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses turístiques mitjançant una explotació específica de l'Enquesta anual de serveis i altra informació estadística disponible.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: resultats econòmics, empreses i ocupació, despesa interna en R+D i innovació, principals indicadors d'ús de les TIC i del comerç electrònic de les empreses turístiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030809

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.