Saltar al contingut principal

Enquesta a turistes amb destinació a Barcelona

Codi: 03 08 11PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Turisme de Barcelona

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona

Cost directe estimat: 250.000 €

Ressenya: Enquesta que té per objectiu conèixer el perfil i hàbits del turista de 18 anys i més que pernocta (entre 1 i 28 nits) en algun municipi de la província de Barcelona.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, perfil sociodemogràfic, característiques de l'estada, motiu i característiques del viatge, planificació del viatge, despesa, activitats realitzades durant l'estada, excursions, valoració del municipi, seguretat ciutadana, altres

Desagregació territorial dels resultats: províncies, municipis, marques turístiques, municipi de Barcelona

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030811

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.