Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa pública en educació

Codi: 03 10 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament d'Educació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació i Formació Professional

Cost directe estimat: 7.500 €

Ressenya: A partir de l'anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques, es quantifiquen econòmicament els recursos que s'assignen a les diferents activitats educatives.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: despesa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031004

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.