Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa pública en cultura

Codi: 03 10 05PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Revisió metodològica de l'Estadística de despesa en cultura de les administracions locals de Catalunya. Anàlisi de les variables disponibles i la temporalitat d'aquesta disponibilitat a fonts administratives i estadístiques. Comparabilitat de les dades disponibles en aquestes fonts amb les dades extretes del treball de camp de l'estadística. Avaluació de la necessitat i periodicitat de la realització del treball de camp de l'estadística.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local, Administració pública

Unitat d'informació: ajuntaments, consells comarcals, diputacions

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, despesa en cultura per capítols i programes pressupostaris i personal

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/031005

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.