Saltar al contingut principal

Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat

Codi: 03 10 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost liquidat i inversions previstes) per difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: import de les inversions realitzades per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures per tipologies d'obra, organisme inversor i territori

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2020,2021 (2020 per al pressupost liquidat i 2021 per al pressupost aprovat)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031008

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.