Saltar al contingut principal

Indicadors sobre ocupació pública

Codi: 03 10 14PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 35.559 €

Ressenya: Construir i disposar d'un sistema d'indicadors sobre ocupació pública que faciliti informació sobre l'estructura del sector públic de Catalunya en tema de personal, la relació existent entre ocupats públics i informació demogràfica, del mercat laboral o de creixement econòmic, així com mesurar l'evolució de tots aquests indicadors.

Fases del procés estadístic: construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, ocupats per 1.000 habitants, assalariats públics per 1.000 habitants, taxa de salarització pública, projeccions d'assalariats públics, feminització, tecnificació, temporalitat, i laboralització dels empleats públics, índex d'envelliment de l'ocupació pública a la Generalitat, PIB per assalariat públic, i altres indicadors que proporcionin informació addicional útil en relació amb aquesta temàtica

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031014

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.