Saltar al contingut principal

Estadística de les demandes d'ocupació i de l'atur registrat

Codi: 04 01 08PAAE: 2024Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per conèixer el nombre de demandes d'ocupació (de persones aturades o no), registrades a les oficines de treball de la Generalitat i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, compte de cotització, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, ocupació preferent sol·licitada, activitat econòmica de la darrera feina, perceptors de prestacions, durada de la demanda

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2023,2024

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2024

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2024/040108

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.