Saltar al contingut principal

Estadística del suport a cooperatives i societats laborals

Codi: 04 01 11PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Explotació estadística dels arxius administratius disponibles dels ajuts i les subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals per a la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: import, nombre i tipus de subvenció, tipus d'entitat subvencionada

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040111

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.