Saltar al contingut principal

Enquesta de qualitat i condicions de treball

Codi: 04 03 01PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 135.300 €

Ressenya: Informar sobre la qualitat i les condicions de treball de la població ocupada i generar el coneixement bàsic dels efectes que produeixen sobre aquesta població.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: referides a qualitat i condicions d'ocupació (estatus d'ocupació, tipus de contracte, temps de treball, duració i organització de la jornada, salari), condicions de treball (higiene, ergonomia, seguretat i organització del treball, riscos psicosocials -inclosa doble presència-) i efectes (estat de salut, salut mental, incapacitat temporal)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2019

Periodicitat: quadriennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040301

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.