Saltar al contingut principal

Estadística de biblioteques escolars

Organismes responsables: Departament d'Educació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació i Formació Professional

Cost directe estimat: 7.500 €

Ressenya: Coneixement de les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat, les despeses i el personal amb què compten les biblioteques dels centres educatius d'educació primària i secundària.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: centre educatiu

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre i tipus de fons, tipus de programari de gestió utilitzat, instal·lacions i equipaments, préstecs bibliotecaris i altres activitats, despeses i pressupost

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, serveis territorials

Període de referència: 2019-2020

Periodicitat: quadriennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040412

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.