Saltar al contingut principal

Enquesta d'usos lingüístics de la població

Codi: 04 05 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 05. Llengua

Organismes responsables: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 62.000 €

Ressenya: Tractament i producció de la informació estadística relativa a la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, que permeti conèixer els coneixements lingüístics de les llengües oficials al territori, i d'altres no oficials, així com els usos lingüístics en els diversos espais de relació personal. L'àmbit geogràfic de les anteriors edicions era el territori de Catalunya amb una representació estadística dels vuit àmbits territorials vigents, Barcelona i Val d'Aran. A l'edició de 2018 s'ha ampliat la mostra de l'Àmbit Metropolità. Per tant, es difondran els resultats de la divisió territorial de l'EULP2013 en els vuits àmbits territorials i també l'ampliació del 2018.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població de 15 anys i més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web, enquesta presencial, enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, llengües d'identitat, coneixements lingüístics en llengües oficials, anglès i francès, usos lingüístics interpersonals

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, Catalunya, altres àmbits, municipi de Barcelona

Període de referència: 2018

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040501

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019