Saltar al contingut principal

Sistema d'indicadors lingüístics

Codi: 04 05 03PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 05. Llengua

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 4.500 €

Ressenya: Manteniment i actualització del Sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics en diversos àmbits a partir de les dades provinents d'estadístiques oficials i d'altres estudis.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: unitats d'informació diverses

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, variables sociolingüístiques sobre coneixement, ús i consums lingüístics

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040503

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.