Saltar al contingut principal

Enquesta de participació cultural

Codi: 04 07 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 110.000 €

Ressenya: Durant l'any 2021 es realitzarà una nova edició de l'enquesta i es completarà l'explotació relativa a l'edició de l'any 2020. Aquesta Enquesta s'adreça a una mostra representativa de la població de Catalunya de 14 anys i més per obtenir els resultats bàsics definits en el pla de tabulació corresponent sobre el consum i pràctiques culturals en diferents àmbits: diaris, revistes, ràdio, televisió i audiovisual, internet, cinema en sala, música, concerts, videojocs i jocs de mòbil, espectacles d'arts escèniques, exposicions, lectura i associacionisme. Sistematització de la informació en una base de dades que faciliti l'obtenció de resultats específics.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població de 14 anys i més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web, enquesta presencial, enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, pràctiques, hàbits i consums culturals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040701

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.