Saltar al contingut principal

Enquesta de biblioteques

Codi: 04 07 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Cultura, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 35.000 €

Ressenya: Realització de l'Enquesta de Biblioteques mitjançant procediment de recollida per Internet. L'Enquesta recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons l'estructura, el funcionament, l'equipament, el personal, els serveis i les despeses.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: biblioteques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses

Desagregació territorial dels resultats: províncies, Catalunya, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2018

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040702

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019