Saltar al contingut principal

Estadística de cinema

Codi: 04 07 05PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció de l'estadística de cinema, del sector de producció i del sector d'exhibició a Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura, referent al nombre i a l'aforament de les sales de cinema, la llengua i la nacionalitat de la pel·lícula, els espectadors i la recaptació. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses dedicades a la producció i/o exhibició de cinema

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre i aforament de les sales de cinema, llengua i nacionalitat de la pel·lícula, espectadors i recaptació

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040705

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.