Saltar al contingut principal

Estadística d'equipaments culturals

Codi: 04 07 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 18.000 €

Ressenya: Obtenció dels principals indicadors dels equipaments culturals de Catalunya: nom, tipus, subtipus, dades de contacte, municipi, titularitat, gestió, estat de l'equipament i altres característiques, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local, Administració pública

Unitat d'informació: ajuntaments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nom, tipus, subtipus, dades de contacte, municipi, titularitat, gestió, estat de l'equipament, any de construcció, any d'inauguració, any de reforma, superfície total, aforament, barreres arquitectòniques, codis UTM

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040708

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.