Saltar al contingut principal

Estadística de seguretat ciutadana

Codi: 04 10 02PAAE: 2024Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i policies locals de Catalunya, per tal de disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts i localitzats.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local, Administració pública

Unitat d'informació: delinqüència

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, incidents i fets delictius coneguts i localitzats, motius de detenció, detencions i persones detingudes per infraccions penals o administratives, nombre i localització de comissaries, nombre i localització de vehicles, mitjans humans

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions policials

Període de referència: 2024

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2025

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2024/041002

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.