Saltar al contingut principal

Estadística de seguretat viària

Codi: 04 10 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre les proves d'alcoholèmia dutes a terme, a partir de dades facilitades per la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: accidents de trànsit

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nombre i característiques dels accidents amb víctimes a Catalunya, nombre de proves d'alcoholèmia realitzades per cada cos policial

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, zones urbanes i zones interurbanes

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/041003

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.