Saltar al contingut principal

Estadística d'emergències i protecció civil

Codi: 04 10 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat, de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: emergències

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

  • Aprofitament de dades administratives
    • Aplicació de gestió d'actuacions de bombers
    • Aplicació de gestió d'actuacions de protecció civil
    • Sistema CMS de gestió de trucades de la centraleta 112
    • Aplicació SÈNECA de gestió del despatx de trucades del telèfon 112

Variables principals: identificació, tipus i causa de les actuacions, nombre i tipus d'avisos i activacions de plans de protecció civil, nombre i tipus de trucades ateses

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/041004

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.