Saltar al contingut principal

Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives

Codi: 04 10 06PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 27.000 €

Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de la població reclusa i d'altra documentació administrativa sobre l'execució penal en adults disponible al Departament de Justícia.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, població reclusa segons nacionalitat, àrea geogràfica de procedència, situació processal penal, programes de treball, nombre de persones sotmeses a mesures penals alternatives segons nacionalitat, classe d'ordres i mesures

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/041006

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.