Saltar al contingut principal

Estadística d'atenció a la víctima del delicte

Codi: 04 10 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: Departament d'Interior

Cost directe estimat: 13.500 €

Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de les víctimes ateses per les oficines d'atenció a la víctima del delicte i d'altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/041008

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.