Saltar al contingut principal

Estadística de fundacions i associacions

Codi: 04 10 11PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de les dades d'inscripcions en el Registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: entitats registrades, altes, baixes

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/041011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.