Saltar al contingut principal

Estadística de l'esport

Codi: 04 11 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 11. Esports

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya a partir de l'explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles a la mateixa Secretaria General de l'Esport, així com les facilitades per organismes col·laboradors com són els consells esportius i les federacions esportives, entre d'altres. L'objectiu principal d'aquesta activitat és sistematitzar les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya, incloent-hi informació sobre entitats esportives, equipaments esportius, pràctica esportiva escolar i federada i altres dades d'interès.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, entitats esportives, federacions, participació en jocs esportius segons categories i modalitats, espais esportius per tipologia

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/041101

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.