Saltar al contingut principal

Estadística de la pràctica esportiva de menors

Codi: 04 11 03PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 11. Esports

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: Departament d'Educació, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Obtenció de dades sobre la pràctica d'activitats físicoesportives dels escolars entre 6/15 anys a Catalunya a partir de la realització d'un treball de camp amb entrevistes personals a l'escola amb una aplicació informàtica en horari escolar. L'objectiu principal d'aquest estudi és conèixer a fons i amb el màxim rigor possible, l'activitat física practicada, la seva periodicitat, la instal·lació o espai esportiu utilitzat, les motivacions i qualsevol altra dada que pugui ser d'interès, sempre referida al col·lectiu objecte de l'estudi mitjançant les dades obtingudes per enquesta o qüestionari específic a través de les escoles amb un conveni amb el Departament d'Educació.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, condicions i característiques de les activitats físicoesportives practicades, lloc, motivacions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2021

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/041103

Compliment

Grau de compliment : L'actuació no s'ha dut a terme.

Motius de la falta de compliment:

L'actuació no s'ha dut a terme per causa de la covid-19. El confinament a les escoles i la suspensió de classes presencials desaconsellaven la realització de l'estudi.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.