Saltar al contingut principal

Sistema d'indicadors sobre la joventut

Codi: 04 12 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 12. Joventut

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 2.500 €

Ressenya: Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors que té l'objectiu de proporcionar informació fiable, significativa i periòdica sobre la realitat juvenil de Catalunya, per detectar les tendències principals que s'hi produeixen i contribuir a identificar les necessitats d'intervenció. Els indicadors s'organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i inclusió social.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, multitemàtiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/041201

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.