Saltar al contingut principal

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Codi: 05 01 03PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 01. Ingressos i condicions de vida de les llars

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic elaborat, per obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, de privació material i d'exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya. Durant l'any 2020 es faran els treballs d'actualització dels indicadors i, al mateix temps, es faran i es promouran treballs d'avaluació, desenvolupament i millora per tal d'avançar en l'assoliment de l'objectiu de ser instrument d'avaluació i planificació de les polítiques socials.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, renda, població i prestacions socials

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, àrees bàsiques de serveis socials

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/050103

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.