Saltar al contingut principal

Estadística de la distribució territorial de la renda familiar a la ciutat de Barcelona

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració d'un indicador en base 100 per conèixer el nivell i l'estructura de la renda per districtes i barris.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: indicador en base 100

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/050104

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.