Saltar al contingut principal

Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

Codi: 05 01 05PAAE: 2017Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 01. Ingressos i condicions de vida de les llars

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 35.000 €

Ressenya: Disseny d'un procediment d'estimació dels principals indicadors relatius al risc d'exclusió social i de distribució de la renda a partir de l'Enquesta de condicions de vida, aplicant tècniques d'estimació per a petites àrees en base a informació de procedència fiscal.

Fases del procés estadístic: disseny, construcció.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: llars

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, composició de la llar, origen de la renda familiar, nivell de renda

Desagregació territorial dels resultats: municipis, Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050105

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Durant l'any 2017 s'ha creat un grup de treball que ha identificat les fonts d'informació que poden aportar la informació necessària per desenvolupar una estadística territorial de la cohesió social i el risc de pobresa.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.