Saltar al contingut principal

Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

Codi: 05 02 01PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Tractament, explotació i difusió de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària. Es tracta d'una operació censal de caràcter pilot adreçada a totes les entitats i empreses que produeixen o proveeixen serveis d'atenció domiciliària dins el sistema públic de serveis socials. El seu objectiu és descriure econòmicament el subsector des de la perspectiva tant de la producció (costos, personal i la seva qualificació, hores de servei, etc.) com del finançament (subvencions, copagament, etc.).

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, empresa, entitat de serveis socials

Unitat d'informació: serveis d'ajuda a domicili

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, hores de servei, nombre de persones ocupades, qualificació professional de les persones ocupades, costos del servei, finançament del servei

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, àrees bàsiques de serveis socials, Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2019

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/050201

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.