Saltar al contingut principal

Estadística de l'associacionisme i el voluntariat

Codi: 05 02 13PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 14.000 €

Ressenya: Elaboració de les dades estadístiques de les entitats censades en el Cens d'entitats de voluntariat de Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: altres organismes o institucions

Unitat d'informació: entitats socials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, forma jurídica, implantació territorial, àmbit d'actuació, nombre de persones voluntàries

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050213

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.