Saltar al contingut principal

Estadística de protecció dels consumidors

Codi: 05 02 17PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la informació disponible amb motiu de les trucades al telèfon 012 sobre consum i a l'Agència Catalana del Consum, explotant la informació disponible de caràcter administratiu.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, residència, classificació de trucades per matèries, finalitat

Desagregació territorial dels resultats: províncies, Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/050217

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.