Saltar al contingut principal

Enquesta econòmica dels serveis socials

Codi: 05 02 18PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Dissenyar un projecte d'enquesta que abordi el conjunt d'activitats productores de serveis socials que es realitzen a Catalunya. El projecte integraria les enquestes econòmiques existents adreçades als centres, a les entitats i als serveis d'ajuda a domicili. L'objecte de l'enquesta seria aportar la informació necessària per a l'elaboració dels comptes econòmics dels serveis socials.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció.

Informant: empresa, entitat de serveis socials, establiment

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: capacitat dels centres; nombre i característiques de persones usuàries; nombre, relació contractual i qualificació del personal; descripció dels costos i del finançament.

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/050218

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.