Saltar al contingut principal

Enquesta econòmica dels serveis socials

Codi: 05 02 18PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 14.500 €

Ressenya: Publicació dels resultats de la nova edició de l'enquesta econòmica als centres i entitats de serveis socials realitzada durant l'any 2020. L'objecte de l'enquesta és aportar la informació necessària per a l'elaboració dels comptes econòmics dels serveis socials.

Fases del procés estadístic: construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració local, empresa, entitat de serveis socials, establiment

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: capacitat dels centres; nombre i característiques de persones usuàries; nombre, relació contractual i qualificació del personal; descripció dels costos i del finançament dels serveis

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050218

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2022