Saltar al contingut principal

Estadística d'informes d'estrangeria

Codi: 05 02 20PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 4.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les sol·licituds d'informes d'estrangeria que tramita la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, relatives a les persones estrangeres que, o bé sol·liciten el reagrupament familiar o renovar les autoritzacions de residència dels familiars reagrupats, o bé necessiten acreditar el grau d'integració per accedir a l'arrelament social a Catalunya, així com l'esforç d'integració per renovar o modificar la residència temporal.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, tipologia d'informe (arrelament o reagrupament), nacionalitat de la persona sol·licitant

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050220

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.