Saltar al contingut principal

Estadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITS

Codi: 05 03 06PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 428.000 €

Ressenya: La informació sobre incidència i prevalença poblacionals s'obté de les butlletes de notificació individualitzada o numèrica, en els casos de malalties de declaració obligatòria. En el cas de malalties de transmissió sexual que no són de notificació obligatòria, la informació prové de les declaracions clíniques voluntàries i les notificacions microbiològiques. La informació sobre prevalença i comportaments associats amb la transmissió del VIH i altres ITS en grups de població sentinella prové dels cribratges realitzats sobre aquestes poblacions i de recollida sistemàtica d'informació manual. Finalment, la informació relativa a monitoratge clínic s'obté de les butlletes de notificació de l'activitat diagnòstica dels laboratoris i d'estudis de seguiment de pacients en tractament.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, regió sanitària, dades del centre declarant, tipus de malaltia, mortalitat, factors de risc de transmissió, dades del tractament, dades clíniques del pacient, dades de proves diagnòstiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions sanitàries, altres àmbits

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050306

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.