Saltar al contingut principal

Estadística d'interrupcions voluntàries d'embaràs

Codi: 05 03 08PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Estadístiques bàsiques sobre les interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, dades sociodemogràfiques de les dones i característiques de l'avortament

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, regions sanitàries

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/050308

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019