Saltar al contingut principal

Estadística de salut perinatal

Codi: 05 03 09PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: centres maternals de Catalunya de la xarxa sanitària pública i privada

Cost directe estimat: 12.500 €

Ressenya: El registre de salut perinatal es compon, des del 1993, de la informació de les butlletes del programa de detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites, que recullen dades de la salut de les dones embarassades i dels nadons. Aquesta informació permet disposar d'uns indicadors de salut perinatal a Catalunya amb una cobertura del 100% dels parts i dels naixements atesos en les xarxes sanitàries pública i privada.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, edat gestacional i pes del nadó en néixer, que permet calcular la prematuritat i el baix pes; tipus de part (permet analitzar el nivell d'intervenció obstètrica); talla i perímetre cranial del nadó; necessitat d'ingrés a UCI (mare i/o nadó); tipus d'alimentació del nadó; titularitat de l'hospital; hàbit tabàquic de la mare a l'inici i al final de l'embaràs i complicacions de la mare durant l'embaràs

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions sanitàries

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/050309

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.